Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judeţului Dâmboviţa

uniţi pentru viaţa
Tel verde
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judeţului Dâmboviţa

Proiecte

 

Concursul naţional „Mesajul Meu Antidrog", ediţia a XII-a care s-a desfăşurat în perioada 05.01 - 30.06.2015, în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi Palatul Copiilor Târgovişte. În cadrul acestui concurs s-au realizat: o conferinţă de presă privind mediatizarea concursului, 22 activităţi de promovare a concursului de către voluntari antidrog. În urma mediatizării la nivel judeţean a concursului au fost informaţi 1961 elevi din ciclul gimnazial şi liceal, atât din mediul urban cât şi rural şi au participat la concurs 95 de elevi. La nivel naţional, la secţiune „Film de scurt metraj", s-a obţinut locul III;

 

Proiectul de prevenire a consumului de droguri ilegale în mediul şcolar, denumit „Să vorbim despre droguri", ediţia a II-a, care s-a desfăşurat în perioada 01.04 - 19.06.2015, în colaborare cu 12 unităţi şcolare din judeţul Dâmboviţa. În cadrul acestui proiect s-au realizat: 12 activităţi, la care au participat 837 elevi şi 31 cadre didactice beneficiari direcţi, 2000 de pliante şi 100 afişe cu informaţii antidrog au fost realizate precum şi 12 panouri informative (1 panou în fiecare unitate de învăţământ beneficiară);

 

Proiectul de prevenire a consumului de alcool şi tutun în mediul şcolar din oraşele Moreni şi Pucioasa, denumit „Comunităţi fără droguri", care s-a desfăşurat în perioada 02.02 - 19.06.2015, în colaborare cu: Penitenciarul Mărgineni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, primăria Municipiului Moreni şi Primăria oraşului Pucioasa. În cadrul acestui proiect s-au realizat: 4 activităţi informativ-interactive în 4 licee şi 38 activităţi informativ-interactive în 5 şcoli gimnaziale din municipiul Moreni şi oraşul Pucioasa, la care au participat 744 elevi şi 4 cadre didactice din ciclul liceal şi 1112 elevi şi 35 cadre didactice din ciclul gimnazial beneficiari direcţi, au fost realizate 300 afişe, 5000 pliante A4 şi 3000 pliante A5 cu informaţii antidrog, precum şi 9 panouri informative (1 panou în fiecare unitate de învăţământ beneficiară);

 

Proiect de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) „Visele nu se cumpără" ediţia a II-a, care s-a desfăşurat în perioada 14.10 - 10.12.2015. Au fost realizate 34 activităţi informativ-interactive de prevenire a consumului de SNPP, la care au participat 694 elevi şi 30 cadre didactice din ciclul liceal beneficiari direcţi;

 

Implementarea proiectului „Tineri (IN)formaţi", ediţia a IV-a, proiect realizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa, la care C.P.E.C.A. Dâmboviţa este instituţie parteneră. Au fost realizate: 1 curs de instruire în domeniul prevenirii consumului de droguri, la care au participat 20 voluntari antidrog şi 23 activităţi informativ - interactivă de prevenire a consumului de alcool şi tutun, la 10 unităţi de învăţământ gimnaziale din municipiul Târgovişte („Radu cel Mare", „Matei Basarab", „Mihai Viteazul", „Smaranda Gheorghiu", „Prof. Paul Bănică", „Tudor Vladimirescu", „Grigore Alexandrescu", „Coresi", „Vasile Cârlova" şi „I. Al. Brătescu Voineşti"), la care au participat 574 elevi de gimnaziu şi 24 cadre didactice;

 

Proiectul „FreD goes net", care s-a desfăşurat în perioada 05.01 - 30.06.2015. În cadrul acestui proiect s-au realizat: 1 activitate de informare/ promovare a proiectului „FreD goes net" la un număr de 55 consilieri psihopedagogi din cadrul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Dâmboviţa şi 1 curs realizat în cadrul proiectului la care au participat 5 beneficiari direcţi.
 

Concursul naţional "Mesajul meu antidrog" ediţia a IX-a, în cadrul căruia CPECA Dâmboviţa a avut ca partenere, următoarele instituţii locale: Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa (Crucea Roşie), Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic (CCD) Dâmboviţa şi Palatul Copiilor Târgovişte.

 

A fost implementat, la nivel local, în perioada 15.02 - 08.06.2012, în 27 unităţi de învăţământ ( licee şi şcoli generale). Concursul s-a desfăşurat pe 6 secţiuni de concurs ( creație pagină web, film scurt metraj, spot publicitar, fotografie digitală,eseu literar, arte vizuale) şi a avut un număr de 7020 elevi beneficiari direcţi. Dintre aceştia, 62 elevi din ciclul gimnazial şi liceal s-au înscris cu lucrări. La nivel naţional, la secţiunea Pagină web, subsecţiunea campanie, s-a obţinut locul II.

 

Programul naţional "Şcoala altfel" care s-a desfăşurat în perioada 03 - 06.04.2012, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Instituţia prefectului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, Consiliul Judeţean al Elevilor Dâmboviţa, Şcoala Specială de Arte şi Meserii Târgovişte, Şcoala „Vasile Cârlova" Târgovişte, Şcoala Dragomireşti, Colegiul Economic „Ion Ghica" Târgovişte, Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu" Târgovişte şi Colegiul Naţional „Constantin Carabella" Târgovişte.

 

Campania IEC pentru marcarea Zilei Mondiale Fără Tutun „Stop interferenţei industriei tutunului" s-a desfăşurat în perioada 28-31.05.2012. Activităţile cuprinse în cadrul campaniei (activităţi de informare-interactivă, masă rotundă, campanie stradală, conferinţă de presă) au avut un număr de 880 beneficiari şi au fost organizate de: CPECA Dâmboviţa, DSP Dâmboviţa, ISJ, Crucea Roşie.


Campania naţională „Prea rebel să fii condus!" a fost implementată la nivel local în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, DGASPC Dâmboviţa, Asociaţia „Provita 2003" Târgovişte, Serviciul Public Judeţean pentru Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Crucea Roşie - filiala Dâmboviţa, Liga Studenţilor Universităţii „Valahia" Târgovişte, Clubul Studenţilor, Şcoala „Paul Bănică" Târgovişte, Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea" Târgovişte.În cadrul campaniei au fost realizate 29 activităţi informative/interactive/recreative, la care au participat 911 elevi şi studenţi.

 

"Săptămâna Naţională a Voluntariatului" cu tema "Voluntariatul nu este o poveste. Voluntariatul e de povestit", care s-a desfăşurat în perioada 14 - 20.05.2012, în colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dâmboviţa şi Colegiul Economic „Ion Ghica" Târgovişte. În cadrul acesteia au fost realizate o dezbatere cu tematică antidrog la care au participat 13 voluntari antidrog şi ai Crucii Roşii şi o activitate informativă - promovarea serviciilor C.P.E.C.A. Dâmboviţa la care au participat 10 elevi din cadrul consiliilor elevilor - Colegiului Economic „Ion Ghica" Târgovişte.

 

Campania naţională de marcare a Zilei Naţionale Fără Tutun (15 noiembrie 2012) a fost implementată la nivel judeţean în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu" şi Colegiul Naţional „Constantin Carabella" din Târgovişte, Şcolile Gimnaziale „Coresi", „Vasile Cârlova", „Smaranda Gheorghiu", „Grigore Alexandrescu" şi „Prof. Paul Bănică" din Târgovişte, Şcolile Gimnaziale „Iancu Văcărescu" - Structura Bungetu, Văcăreşti, Gura Ocniţei, Aninoasa, „Prof. Ilie Popescu" Şotânga, Comişani, „Dora Dalles" Bucşani şi Adânca. În cadrul acestei campanii eu fost realizate 18 activităţi informativ - interactive de prevenire a fumatului (10 dintre acestea fiind realizate de 7 voluntari antidrog), la care au participat 491 elevi şi 6 cadre didactice.

 

Proiectul de prevenire a consumului de alcool şi tutun "O viaţă curată" care s-a implementat în perioada 16.11.2011 - 31.01.2012, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Grigore Alexandrescu" Târgovişte, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul" Târgovişte şi Şcoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu" Târgovişte. În cadrul acestui proiect au fost realizate 22 activităţi informativ-interactive, dintre care 12 în anul 2012 şi au fost informaţi despre riscurile asociate consumului de alcool şi tutun, un număr total de 394 elevi. În anul 2012, au participat la activităţile informativ-interactive un număr de 226 elevi.

 

Proiectul de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive „Visele nu se cumpără" care s-a desfăşurat în perioada 15.10.2012 - 09.12.2013 în colaborare cu Liceele Tehnologice „Constantin Brâncoveanu" şi „Spiru Haret" din Târgovişte. În cadrul acestui proiect au fost realizate 45 de activităţi informativ-interactive de prevenire a consumului de S.N.P.P. la care au participat 874 de elevi şi au fost aplicate 150 de chestionare.


Proiectul de prevenire „Mă implic pentru că îmi pasă", implementat la Penitenciarul Mărgineni, în perioada 08.02-30.06.2012.Proiectul este o iniţiativă CPECA Dâmboviţa. În cadrul proiectului, specialistul CPECA Dâmboviţa a format 8 educatori antidrog din rândul deţinuţilor selectaţi, iar aceştia au realizat activităţi de informare între egali pentru 186 deţinuţi beneficiari.


Proiectul „Tineri (IN)Formaţi", iniţiat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, iar CPECA Dâmboviţa a fost instituţie parteneră. În cadrul acestui proiect, specialiştii CPECA Dâmboviţa au realizat un curs de instruire/formare pentru 16 voluntari antidrog. Aceşti voluntari au realizat, la rândul lor, 13 activităţi informativ-interactive, la care au participat 323 elevi din ciclul gimnazial.

 

 Proiectul „FreD goes Net" - Intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri din Târgovişte care au fost identificaţi /depistaţi pentru prima oară (ediţia a II-a)

Proiectul, implementat la nivel local, după modelul celui european, reprezintă o iniţiativă a CPECA Dâmboviţa, iar ISJ Dâmboviţa şi CJRAE Dâmboviţa au fost instituţii partenere. Au fost realizate 9 cursuri FRED şi au finalizat 62 elevi.

 

Activităţi derulate cu sprijinul voluntarilor

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa a derulat, pe parcursul anului 2012, campanii/proiecte (campanii stradale, acţiuni de tineret şi activităţi de informare) cu sprijinul reţelei de voluntari antidrog, precum şi un curs de instruire/formare în educaţia antidrog.

 

Stagiu de practică în asistenţa socială

În anul universitar 2011 - 2012, în baza unui contract de colaborare semnat de CPECA Dâmbovița cu Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Valahia" Târgovişte, 6 studenţi de la specializarea Teologie - Asistenţă socială au efectuat stagiul de practică în asistenţa socială.
În perioada 01.01.2013-30.06.2013, studenți ai Facultății de Teologie vor continua să efectueze stagiul de practică în asistenţa socială.


Cursuri de formare si instruire in educatia antidrog

Curs de formare pentru asistenţii medicali din rețeaua școlară, în domeniul prevenirii consumului de tutun
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa a susţinut, împreună cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, un curs de formare pentru 12 asistenţi medicali din reţeaua şcolară, în cadrul Campaniei „Riscurile consumului de droguri la mamă şi copil".

 

 „Între prieteni"

 În perioada 26.02-10.06.2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa împreună cu partenerii săi: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi Grupul Şcolar "Voievodul Mircea" din Târgovişte, au implementat proiectul "Între prieteni".impreuna_construim_atitudini_1_250

Obiectivul general al proiectului este prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor de liceu din judeţul Dâmboviţa prin activităţi informativ - interactive de tip peer-education (educaţie intre persoane de aceeaşi vârstă).

Obiectivele specifice pe care cele trei instituţii doresc să le realizeze pe durata implementării proiectului au constat în:

- instruirea unui număr de 18 elevi voluntari din cadrul Grupului Şcolar "Voievodul Mircea" din Târgovişte, în domeniul educaţiei antidrog prin intermediul a două sesiuni de instruire specifică;

- transmiterea unor informaţii clare şi corecte cu privire la riscurile consumului de droguri pentru un număr de cel puţin 400 de elevi ai Grupului Şcolar "Voievodul Mircea", prin activităţi informativ-interactive de tip peer-education realizate de elevii voluntari instruiţi în proiect;

- organizarea unei campanii stradale, în municipiul Târgovişte, prin care, cel puţin 500 de persoane, să fie conştientizate asupra importanţei adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun;

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat printr-o conferintă de presă şi cel puţin 5 articole şi 2 interviuri în mass-media locală.

 

Rezultate anticipate:

- 18 de elevi ai Grupului Şcolar "Voievodul Mircea" din Târgovişte vor deveni voluntari ai proiectului;

cel puţin 400 de elevi ai Grupului Şcolar vor fi informaţi cu privire la riscurile asociate consumului de alcool, tutun şi droguri;

- cel puţin 500 de cetăţeni din Municipiul Târgovişte vor fi conştientizaţi asupra importanţei adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, prin realizarea unei campanii stradale

 

Rezultate obţinute:

- 23 de elevi din cei 29 înscrişi iniţial, au finalizat cursul de instruire în educaţia antidrog şi 15 dintre aceştia au fost implicaţi ulterior în activităţi preventive (activităţi informative peer-education şi campanie stradală)

- peste 200 de elevi ai grupului şcolar au fost informaţi cu privire la problematica drogurilor şi a serviciilor oferite de CPECA

- peste 500 de cetăţeni ai municipiului au fost sensibilizaţi cu privire la riscurile asociate consumului produselor din tutun şi a legislaţiei privind crearea unor spaţii publice fără tutun

Informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat s-a realizat până în prezent printr-o conferinţă de presă, un comunicat de presa, 5 interviuri la posturile locale de televiziune şi 3 articole în presa locală scrisă.

Elevii voluntari participanţi în proiect au elaborat un fluturaş în care erau prezentate unele mituri legate de fumat ce a fost multiplicat într-un număr de 2oo de exemplare. De asemenea, elevii participanţi au elaborat un material în format electronic de prezentare a riscurilor asociate consumului de droguri care să fie folosit în activităţi informative antidrog ulterioare, prin metoda peer - education.

 

„Adolescenţă fără droguri"

În perioada 1 martie - 31 mai 2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa a implementat, în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviştei şi Centrul de Reeducare Găeşti, un nou proiect prin care s-a dorit prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor la risc, denumit "Adolescenţă fără droguri".

Obiectivul general al proiectului este dobândirea de cunoştinţe şi atitudini de bază necesare evitării consumului de droguri şi/sau recăderii de către minorii aflaţi în stare privativă de libertate în Centrul de Reeducare Găeşti, judeţul Dâmboviţa

Obiectivele operaţionale, pe care şi le-au propus instituţiile partenere, în cadrul acestui proiect fac referire la:intre_prieteni_editia_ii_2_250

- creşterea cu 10 % a nivelului de informare a 20 de adolescenţi aflaţi în Centrul de Reeducare Găeşti cu privire la efectele fizice, psihice şi sociale asociate consumului de droguri legale şi ilegale;

- familiarizarea celor 20 de beneficiari direcţi ai proiectului cu cele şapte componente ale unui stil de viaţă sănătos, prin prezentarea modelului sănătăţii promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii;

- stimularea dezvoltării componentei spirituale, ca parte esenţială a unui stil de viaţă sănătos comprehensiv, pentru beneficiarii direcţi ai proiectului, prin organizarea unui concurs de desene pe teme religioase, a participării acestora la o excursie ce presupune vizitarea unor obiective religioase din judeţ şi prin cel puţin o întâlnire săptămânală cu preotul capelan, timp de 3 luni;

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat printr-o conferinţă de presă şi minim 5 apariţii în mass-media locală (articole - interviuri).

Rezultate anticipate:

- cel puţin 20 de copii aflaţi în Centrul de Reeducare Găeşti vor fi informaţi cu privire la riscurile asociate consumului de alcool, tutun şi droguri ;

- stimularea adoptării/dezvoltării unui stil de viaţă sănătos, comprehensiv de către cei 20 de beneficiari ai proiectului.

Rezultate obţinute:

- 28 de copii din Centrul de Reeducare Găeşti au beneficiat direct de informaţiile oferite de echipa de implementare a proiectului în cadrul a cinci întâlniri informativ- interactive;

- cei 28 de beneficiari ai proiectului au participat la 12 întâlniri cu preotul capelan ce îşi desfăşoară activitatea pastorală în Centrul de Reeducare Găeşti, iar 12 dintre aceştia au participat la o excursie organizată de Arhiepiscopia Târgoviştei la obiective religioase din judeţ (Mânăstirea Nucet şi Centrul Ecumenic de la Vulcana);

- copii participanţi în proiect au elaborat mai multe lucrări de grafică/ pictură/ desen care au făcut obiectul unui concurs, iar premianţii au fost răsplătiţi pentru efort de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa prin oferirea unor tricouri. Cele mai bune lucrări au fost expuse la Muzeul „Vasile Blendea" din municipiul Târgovişte, în ziua de 4 mai a.c., cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Tineretului. Ca o activitate suplimentară în proiect poate fi menţionată organizarea unei excursii, în Târgovişte, în data de 4 mai, pentru un număr de 12 copii din centrul de reeducare care au vizitat numeroase obiective istorice şi culturale şi au putut admira lucrările colegilor expuse la Muzeul „Vasile Blendea".

- informarea populaţiei dâmboviţene despre proiectul desfăşurat s-a realizat prin două comunicate de presă, 3 reportaje tv şi 5 articole în presa scrisă;

 

„Să vorbim despre droguri..."

În perioada 01.03 - 30.06.2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviştei, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, a implementat proiectul de prevenire denumit „Să vorbim despre droguri....".

Obiectivul general al proiectului a fost "Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri"(conf. Obiectivului specific 1, capitolul "Prevenire în şcoală" din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog).

Obiectivele specifice pe care instituţiile partenere şi le-au propus pentru atingerea obiectivului general au fost:pentru_un_mediu_fara_tutun_7_250

- informarea a 690 de elevi din licee de pe raza judeţului Dâmboviţa cu privire la efectele fizice, psihice şi sociale asociate consumului de droguri legale şi ilegale ;

- familiarizarea beneficiarilor direcţi ai proiectului cu cele 7 componente ale unui stil de viaţă sănătos comprehensiv prin prezentarea conceptului de sănătate promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ;

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat printr-o conferinţă de presă şi cel puţin 10 apariţii (articole, interviuri, reportaje) în mass- media locală.

Concret, în cadrul proiectului au fost realizate :

- 33 de întâlniri informativ - interactive în 28 de unităţi de învăţământ (27 de licee şi o şcoală generală - ciclu gimnazial) din 2 municipii, 4 oraşe şi 5 comune ale judeţului. Activitatea de informare propriu-zisă realizată în fiecare unitate şcolară a constat în transmiterea către beneficiari a unor informaţii specifice de prevenire a consumului de droguri şi de prezentare a stilului de viaţă comprehensiv, vizionarea unor fime documentare de scurt metraj şi spoturi antidrog. De asemena, au fost făcute cunoscute, pentru toţi participanţii, serviciile specifice oferite de CPECA Dâmboviţa. La aceste întâlniri au participat, cu intervenţii punctuale/ susţinearea unor activităţi de informare prevăzute în proiect, 3 voluntari antidrog şi 7 studenţi care au efectuat stagiul de practică în asistenţa socială în cadrul CPECA Dâmboviţa;

- elaborarea a două comunicate de presă pentru prezentarea proiectului şi a rezultatelor obţinute. Reflectarea proiectului în mass-media locală s-a făcut prin: 5 articole în presa scrisă şi două menţiuni în ştirile radio locale.

- au beneficiat de informaţii despre riscurile asociate consumului de droguri şi despre componentele unui stil de viaţă sănătos un număr de 1167 elevi.

 

Acţiunea de tineret „Nopţi albe"

În urma demersurilor întreprinse de specialiştii CPECA Dâmboviţa si reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Tineret, în data de 4 mai 2007 a fost realizată o manifestare de anvergură, în colaborare cu instituţii locale publice şi private. Aceasta a purtat denumirea „Nopţi albe" şi a fost destinată marcării, la nivel naţional a Zilei de 2 mai - Ziua Internaţională a Tineretului.

În cadrul acţiunii, CPECA Dâmboviţa a colaborat cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Societatea Astronomică Română de Meteori, Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească" din Târgovişte, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni şi Centrul de Reeducare Găeşti.

Activităţile concrete desfăşurate de specialiştii CPECA şi voluntarii antidrog - studenţi ai Facultăţii de Teologie din Târgovişte, specializarea Asistenţă Socială, au constat în organizarea unei expoziţii cu desene antidrog, la Muzeul „Vasile Blendea" destinată publicului larg şi a două excursii care au inclus vizitarea unor instituţii de cultură din municipiul Târgovişte (Muzeul de Istorie cu expoziţia figurilor de ceară - Sankt Petersburg, Curtea Domnească şi Turnul Chindiei, Muzeul Tiparului, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul „Vasile Blendea) pentru 16 deţinuţi din Penitenciarul Mărgineni şi 12 minori aflaţi în custodia Centrului de Reeducare Găeşti.

Expoziţia de desene antidrog a fost organizată sub deviza „Ne simţim bine fără droguri" şi a inclus 137 de lucrări (grafică, acuarelă şi colaj) realizate de elevi participanţi în concursul naţional „Mesajul Meu Antidrog" - ediţia a IV-a, precum şi de minori din Centrul de Reeducare Găeşti incluşi în proiectul local de prevenire a consumului de droguri „Adolescenţă fără droguri". În paralel, au fost proiectate, în aceeaşi sala de expoziţie, filme cu mesaj antidrog şi au fost distribuite celor peste 200 de vizitatori fluturaşi, fundiţe şi steguleţe cu sigla ANA şi deviza acţiunii.

La vernisajul expoziţiei de desene, ce a avut loc în aceeaşi zi la orele 13,00, au participat: Prof. Viorica Arghir- Directorul Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Jr. Ivan Ivanoff - Secretarul Consiliului Judeţean, Constantin Niţă - Director al Departamentului de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean, Ovidiu Cîrstina - Directorul Complexului Muzeal Naţional „Curtea Domnească", Ionuţ Petre - Consilier la Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Valentin Grigore - Preşedintele Asociaţiei Astronomice Române de Meteori, precum şi 9 reprezentanţi ai mass-mediei locale (radio, televiziune, presă scrisă). Din partea Agenţiei Naţionale Antidrog au participat Cms. Sorin Udroiu - Şeful Serviciului 3 Bucureşti, coordonatorul Centrului Antidrog Dâmboviţa şi 4 voluntari antidrog.

 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - faza locală la Rugby

În data de 4 mai 2007, a avut loc, în oraşul - staţiune Pucioasa, faza locală de Rugby a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, la care Centrul Antidrog Dâmboviţa a fost co-organizator alături de Grupul Şcolar Industrial din Pucioasa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. La această manifestare sportivă au fost invitate să participe echipe şcolare de rugby din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Dâmboviţa, Olt şi Vâlcea.

În programul competiţiei a fost inclusă o activitate informativ-interactivă pe tema prevenirii consumului de droguri (definirea unor termeni specifici, clasificarea drogurilor şi efectele consumului asupra organismului), de care a beneficiat un număr de 30 de persoane (elevi-jucători şi antrenori).

Echipelor câştigătoare (reprezentantele judeţelor Dâmboviţa, Dolj şi Vâlcea) le-au fost înmânate, de către Cms. Sorin Udroiu - Şeful Serviciului 3 Bucureşti, diplome şi premii din partea Agenţiei Naţionale Antidrog şi a Centrului Antidrog Dâmboviţa, iar celor aproximativ 120 de persoane din tribunele stadionului le-au fost distribuite materiale informative de tipul: fluturaşi de prezentare a CPECA Dâmboviţa, steguleţe sigla ANA şi fundiţe cu simbolul luptei împotriva drogurilor.

 

„Pentru un mediu fără tutun"

În scopul marcării Zilei Mondiale fără Tutun, specialiştii CPECA Dâmboviţa au organizat, în colaborare cu Autoritatea de Sănătate Publică, Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi Asociaţia „Exploratori pentru viitor" din Târgovişte, Fundaţia Valentino şi unităţi preşcolare şi şcolare din judeţ, mai multe manifestări de anvergură, cuprinse sub deviza „Pentru un mediu fără tutun".

Obiectivul general al proiectului constă în sensibilizarea populaţiei din judeţul Dâmboviţa, asupra efectelor dăunătoare sănătăţii asociate fumatului şi fumatului pasiv.

Obiectivele operaţionale pe care instituţiile partenere au dorit să le realizeze pe durata implementării proiectului (14 mai - 22 iunie a.c.) au constat în:

- informarea populaţiei privind beneficiile aduse de spaţiile fără fum de ţigară;

- sensibilizarea populaţiei din judeţul Dâmboviţa privind existenţa cadrului legislativ strict asupra interzicerii fumatului în locurile publice şi încurajarea respectării acestuia.

Au fost astfel realizate, în perioada 22-31.05. 2007, cu sprijinul voluntarilor antidrog şi ai Asociaţiei „Exploratori pentru viitor": trei standuri de sănătate şi demonstraţii stradale - „Ţigara uriaşă" în zone aglomerate din municipiul Târgovişte (parcări ale unor supermarket-uri şi parcuri), seminarii şi întâlniri informativ - interactive, un marş stradal în Târgovişte şi un cortegiu funerar al ţigării ucigaşe în oraşul Găeşti.

Ziua de 31 mai - zi bogată în manifestări antitutun, a fost celebrată la Târgovişte printr-un spectacol de dans cu copii şi pentru copii, la care şi-au adus aportul un număr de 15 trupe de dans (163 elevi) din 11 unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, premiate la numeroase concursuri de gen din ţară.

Manifestarea artistică s-a dorit, în viziunea organizatorilor, dar şi a membrilor trupelor participante, a fi un mesaj comun de luptă împotriva tutunului şi a efectelor nocive ale acestuia, prin intermediul dansului de diverse genuri (modern, etno, western, dans de societate, latino, aerobic şi majorete). În sala de spectacole a Clubului Studenţilor din Târgovişte unde a avut loc manifestarea, au fost prezenţi aproximativ 500 de elevi, părinţi şi cadre didactice care au primit din partea voluntarilor antidrog fluturaşi, pliante şi steguleţe cu mesaje antitutun.

Orăşelul Copiilor - ultima activitate organizată de CPECA Dâmboviţa în colaborare cu Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi Asociaţia „Exploratori pentru viitor", sub deviza „Pentru un mediu fără tutun" s-a desfăşurat în Parcul Central din Găeşti în data de 10 iunie 2007. Această manifestare avea să surprindă viaţa într-un oraş, în miniatură, desigur, fără tutun. Au fost astfel imaginate instituţii ale statului: Primărie, Pompieri, Poliţie, Spital, Centrul Antidrog, Centru de Arte şi Meşteşuguri, Biserică, Teatru de Păpuşi, Poştă etc. în care voluntari ai instituţiilor partenere, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor locale şi-au adus un valoros aport.

Numărul de beneficiari per total proiect estimat iniţial a fost de 1960 persoane, iar numărul total al beneficiarilor direcţi înregistraţi la finalul proiectului a fost de 4024 persoane.

 

„Împreună construim atitudini"

În perioada 02.07 - 12.08.2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa, au implementat proiectul "Împreună construim atitudini".

Obiectivul general al proiectului este adoptarea unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, de către elevii care îşi petrec vacanţa în centrele de vacanţă "Cerbul" şi "Vânătorul" din judeţul Dâmboviţa prin intermediul activităţilor de petrecere a timpului liber realizate cu sprijinul voluntarilor antidrog (Obiectivul specific 1, capitolul I.1.A. "Prevenire în şcoală" şi Obiectivul specific 4, capitolul I.1.C. "Prevenire comunitară" din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2005 - 2008).

Obiectivele operaţionale pe care cele două instituţii au dorit să le realizeze pe durata implementării proiectului constau în:

- organizarea, în două serii, a minim 2 tipuri de activităţi de informare şi petrecere a timpului liber/serie, adresate unui număr de minim 50 de beneficiari direcţi/ serie, aflaţi în centrele de vacanţă "Cerbul" şi "Vânătorul", pe perioada desfăşurării proiectului

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat prin două comunicate de presă şi minim 5 apariţii în mass-media locală (articole - interviuri).

Activităţile principale realizate în cadrul proiectului:

- în perioada 13 - 15.07.2007, a fost organizată, la Centrul de Agrement "Cerbul", com. Moroieni, jud. Dâmboviţa prima serie de activităţi de informare şi petrecere a timpului liber. Beneficiari direcţi ai acestei acţiuni au fost: 60 de copii şi tineri din evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Sectorul 3 Bucureşti şi 10 profesori şi supraveghetori. Activităţile concrete realizate, cu sprijinul a 5 voluntari ai CPECA Dâmboviţa, au fost: jocuri sportive (baschet, volei), jocuri recreative (desene tematice, combinaţie de jocuri distractive - fotbal, hochei pe ciment, tir cu arcul, aruncare la ţintă cu baloane umplute cu apă, etc.) şi distribuire de materiale informative - educative (steguleţe, fluturaşi, afişe cu tematică antidrog).

- în perioada 07 - 09.08.2007, la Centrul de Agrement "Vânătorul", com. Moroieni, jud. Dâmboviţa, s-au aflat în vacanţă 41 elevi din judeţul Teleorman, însoţiţi de 4 cadre didactice. Cu această ocazie, echipa de implementare a proiectului a desfăşurat a doua serie de activităţi programate: transmitere de informaţii specifice antidrog, antialcool şi antitutun în sistem interactiv, vizionare de filme de scurt metraj pe tema prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri, activităţi recreative (desene pe asfalt, circuit de jocuri distractive - mersul piticului, alergare în saci, cursa printre jaloane, aruncare la coşul de baschet), distribuire de materiale informative - educative (steguleţe, afişe, fluturaşi cu tematică antidrog), testare de materiale informative elaborate de voluntarii antidrog (impact vizual, semnificaţie mesaj, discuţii interactive, sugestii, propuneri).

Participanţii la activităţile menţionate anterior au primit diplome, certificate de participare, tricouri inscripţionate cu sigla ANT şi denumirea proiectului "Împreună construim atitudini" realizate de DJT Dâmboviţa.

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat s-a realizat prin elaborarea unui comunicat de presă şi apariţia a 5 articole în presa locală scrisă.

 

„Un pas spre o viaţă mai bună"

În data de 01.10.2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa şi Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni au lansat proiectul de prevenire a consumului de droguri, denumit „Un pas spre o viata mai buna".

Scopul proiectului constă în prevenirea consumului de droguri în rândul deţinuţilor din Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni, prin activităţi tip peer-education.

Obiectivele specifice propuse de instituţiile partenere în proiect fac referire la :

- instruirea unui număr de 8 deţinuţi voluntari din cadrul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni, în domeniul educaţiei antidrog, printr-un curs de instruire cu durata a 16 ore;

- transmiterea unor informaţii clare şi corecte cu privire la riscurile consumului de droguri pentru un număr de cel puţin 300 de deţinuţi din cadrul aceleiaşi unităţi de detenţie, prin activităţi informativ-interactive de tip peer-education, realizate de deţinuţii voluntari instruiţi în proiect;

- informarea comunităţii cu privire la proiectul desfăşurat printr-o conferinţă de presă şi cel puţin 5 articole şi 2 interviuri în mass-media locală.

Proiectul se va finaliza în data de 31 ianuarie 2008.

 

„Curs de instruire pentru asistenţii medicali în domeniul prevenirii consumului de droguri"

În perioada 01.10 - 15.12. 2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în colaborare cu Autoritatea de Sănătate Publică şi Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Romania - Filiala Dâmboviţa, a implementat un proiect de prevenire a consumului de droguri destinat populaţiei generale a judeţului.

Scopul proiectului a fost instruirea profesioniştilor din sistemul de sănătate, de la nivelul judeţului Dâmboviţa, în domeniul prevenirii primare şi secundare a consumului de droguri.

Obiectivele proiectului:

- instruirea în domeniul prevenirii consumului de droguri a unui număr de 20 de asistenţi medicali care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare de pe raza municipiului Târgovişte ;

- creşterea nivelului de informare a populaţiei municipiului Târgovişte cu privire la serviciile specifice şi specializate de prevenire şi tratament oferite de CPECA şi unităţile sanitare din structura ASP ;

- informarea comunităţii dâmboviţene cu privire la proiectul desfăşurat prin intermediul unei conferinţe de presă şi a 5 apariţii în mass - media locală (articole/interviuri).

Activitatea centrală a proiectului a fost reprezentată de organizarea şi realizarea unui curs de instruire pentru 26 de asistenţi medicali din puncte cheie din sistemul public de sănătate de la nivelul judeţului (cabinete medicale şcolare, secţii de psihiatrie şi primire urgenţe, terapie intensivă, etc.).Cursul a fost acreditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, iar participanţii au primit credite. De asemenea, în cadrul proiectului, au fost elaborate şi multiplicate o serie de materiale informative (pliante, afişe, filme de scurt metraj) care vor fi folosite de asistenţii medicali instruiţi, în activităţile viitoare de promovare a unui stil de viaţă sănătos, fără consum de alcool, tutun şi droguri ce vor avea ca grup ţintă populaţia generală a judeţului.

 

„Cum ne păstrăm sănătatea?"

În perioada 01.10-30.11.2007, Primăria Municipiului Târgovişte prin Direcţia pentru Sport, Turism, Tineret şi Agrement, în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Autoritatea de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi Grupul Şcolar „Voievodul Mircea" din Târgovişte, a implementat proiectul de prevenire „Cum ne păstrăm sănătatea?".

Scopul proiectului a fost acela de a informa elevii de liceu din municipiul Targoviste, prin intermediul politistilor de proximitate, asupra riscurilor asociate unor comportamente nesanatoase.

Printre activităţile desfăşurate de echipa de implementare a proiectului se numără:

- curs de instruire pentru poliţiştii de proximitate din Municipiul Târgovişte în domeniile prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri ilegale, a traficului de fiinţe umane şi a bolilor cu transmitere sexuală;

- activităţi informativ - interactive pentru elevii de la fiecare liceu din Târgovişte în domeniile prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri ilegale, a traficului de fiinţe umane şi a bolilor cu transmitere sexuală;

- concursul de verificare a cunoştinţelor pe teme legate de prevenirea consumului de alcool, tutun şi droguri ilegale, precum şi a altor comportamente la risc (infecţiilor cu transmitere sexuală, trafic de fiinţe umane).Participanţii la concurs au fost echipaje compuse din câte 9 elevi de la fiecare liceu din Târgovişte;

- excursie in orasul - statiune Sinaia pentru echipajele si profesorii indrumatori care s-au situat pe primele trei locuri in urma desfasurarii concursului de testare a cunostintelor acumulate.

 

„Fii cetăţean modern, renunţă la fumat!"

Pentru marcarea Zilei Naţionale Fără Tutun, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa şi Autoritatea de Sănătate Publică Dâmboviţa au derulat, în perioada 05.11-30.11.2007, campania de informare - educare - comunicare denumita: "Fii cetăţean modern, renunţă la fumat!".

Scopul campaniei a fost conştientizarea populaţiei din judeţul Dâmboviţa asupra efectelor dăunătoare sănătăţii asociate fumatului şi fumatului pasiv.

Obiectivele specifice au constat în:

- creşterea gradului de conştientizare a populaţie din judeţul Dâmboviţa privind riscurile letale ale consumului de produse din tutun indiferent de forma de prezentare, de tipul, numele şi aromele sub care sunt promovate;

- creşterea gradului de conştientizare a populaţie din judeţul Dâmboviţa privind existenţa cadrului legislativ strict şi încurajarea respectării acestuia

Campania a cuprins următoarele activităţi:

- întâlniri informativ - interactive cu mediatori sanitari şi asistenţi comunitari din judeţ, cu persoane asistate social la Centrul Social de Urgenţă şi cu tinere asistate social la Centrul Social "Sf. Maria" din Târgovişte;

- seminar pe tema riscurilor letale ale consumului de produse din tutun indiferent de forma de prezentare, de tipul, numele şi aromele sub care sunt promovate, precum şi pentru evidenţierea aspectelor legislative antitutun, cu 20 studenţi de la Universitatea Valahia din Târgovişte;

- marş stradal organizat cu elevi de la Şcolile Generale „Paul Bănică", „Tudor Vladimirescu" şi Scoala Specială din Târgovişte. Aceştia au transmis mesaje antitutun şi au distribuit materiale informative cetăţenilor din municipiu.

 

„Între prieteni" - ediţia a II-a

În data de 26.11.2007, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, împreună cu Autoritatea de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Colegiul Economic "Ion Ghica" din Targoviste, au lansat proiectul "Între prieteni"- ediţia a II-a.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor de liceu din judeţul Dâmboviţa prin activităţi informativ- interactive de tip peer-education (educaţie între persoane de aceeaşi vârstă).

Obiectivele operaţionale principale pe care cele trei instituţii doresc să le realizeze pe durata implementării proiectului ( săptămâni) constau în:

- instruirea unui număr de 24 elevi voluntari din cadrul Colegiului Economic "Ion Ghica" din Târgovişte, în domeniul educaţiei antidrog;

- transmiterea unor informaţii clare şi corecte cu privire la riscurile consumului de droguri pentru un număr de cel puţin 400 de elevi ai Colegiului Economic "Ion Ghica", prin activităţi informativ-interactive de tip peer-education realizate de elevii voluntari instruiţi în proiect.

Proiectul se va finaliza în data de 10 martie 2008, când se va organiza şi o selecţie a celor mai activi elevi instruiţi în proiect pentru a deveni voluntari antidrog ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa.

 

„Pom de Crăciun pentru tinerii defavorizaţi"

În data de 05 decembrie 2007, la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Domniţa Bălăşa" , Direcţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa au organizat spectacolul „Pom de Crăciun pentru tinerii defavorizaţi".

Scopul acţiunii a fost de a crea un cadru adecvat petrecerii sărbătorilor tradiţionale de Crăciun pentru 200 de tineri defavorizaţi din judeţ şi/sau care provin din grupuri de beneficiari direcţi ai serviciilor oferite de Centrul Antidrog Dâmboviţa.

Organizatorii şi-au propus :

- realizarea unui spectacol cultural artistic specific sărbătorilor de iarnă (cântece şi colinde de Crăciun, dans, muzică), susţinut de tineri din cadrul Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Domniţa Bălaşa" şi Palatului Copiilor Târgovişte

- oferirea prin intermediul voluntarilor antidrog a unor cadouri de Moş Crăciun pentru toţi participanţii

- distribuirea de materiale informative cu tematică antidrog